4.4.7.0 כיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך

2003
04. חינוך והשכלה
חטיבות עליונות