4.4.8.0 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית