4.4.9.0 ממוצע תלמידים לכיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך