4.5.3.0 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב בערים הגדולות