4.5.5.0 כיתות ותלמידים בהשכלת מבוגרים

2003
04. חינוך והשכלה
השכלת מבוגרים