4.6.1.0 סטודנטים לתואר ראשון בערים הגדולות

2003
04. חינוך והשכלה
השכלה גבוהה