4.6.2.0 מועמדים לפי תוצאות ההרשמה בערים הגדולות

2003
04. חינוך והשכלה
השכלה גבוהה