4.6.3.0 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי של המכללה למינהל