5.0.0.0 פרק 5 - מבוא וסקירת נתונים

2003
05. תרבות, נופש וספורט
מבוא