5.0.0.2 מבוא הגדרות ומקורות פרק 5 - תרבות ספורט ונופש