5.0.1-2 לוח 5.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - המשך