5.0.1.1 לוח 5.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ – המשך מלוח קודם