5.0.2 לוח 5.2 פעילויות בהיכל מאיר ניצן לתרבות ואומנות