5.0.2 לוח 5.2 פעילויות ואירועים בהיכל מאיר ניצן לתרבות ואומנות