5.0.5-6 לוח 5.5 המבקרים בספריות העירוניות

2004, 2005, 2006, 2007
05. תרבות, נופש וספורט