5.1.0 לוח 5.10 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב