5.1.0 לוח 5.10 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע''ש זרובבל ושולמית חביב