5.1.1 לוח 5.11 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות