5.1.2 לוח 5.12 פעילויות האגף לתרבות תורנית מינהל החינוך

2004, 2005, 2006, 2007
05. תרבות, נופש וספורט