5.1.3.1 מנויים ומבקרים בספריות העירוניות - גרף

2003
05. תרבות, נופש וספורט
מנויים ומבקרים בספריות