5.1.4 לוח 5.14 קורסים במסגרת הקתדרה לחינוך מבוגרים החברה העירונית ראשל''צ לתרבות ספורט ונופש