5.1.5 לוח 5.15 פעילויות במסגרת מתנ''ס שיכוני המזרח