5.1.5.0 פעולות העשרה בכותרים ובספריות העירוניות

2003
05. תרבות, נופש וספורט
כותרים וספריות