5.1.6 לוח 5.16 פעילויות במסגרת מתנ"ס נווה אליהו לפי סוג פעילות ומספר משתתפים