5.1.6 לוח 5.16 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו לפי סוג פעילות ומספר משתתפים