5.1.6.1 גרף התפלגות חניכים בתנועות נוער לפי תנועה תשס''ו