5.1.7 לוח 5.17 חניכים בתנועות וארגוני נוער בראשון לציון