5.1.7.0 פעילויות בית יד לבנים

2003
05. תרבות, נופש וספורט
בית יד לבנים