5.1.8.0 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב

2003
05. תרבות, נופש וספורט
זרובבל חביב, מדרשה לחקר חיבת ציון