5.1.9 לוח 5.19 התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה

2004, 2005, 2006, 2007
05. תרבות, נופש וספורט