5.2.1.0 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות

2003
05. תרבות, נופש וספורט
מרכזי תרבות