5.2.2.0 פעילויות במסגרת האגף לתרבות תורנית

2003
05. תרבות, נופש וספורט
תרבות תורנית