5.2.3.0 פעילויות במסגרת הסדנא החדשה לאמנות

2003
05. תרבות, נופש וספורט
הסדנא החדשה לאמנות