5.3.1.0 קורסים במסגרת הקתדרה לחינוך מבוגרים

2003
05. תרבות, נופש וספורט
הקתדרה לחינוך מבוגרים