5.3.2.0 פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - חלק א'

2003
05. תרבות, נופש וספורט
החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ