5.3.2.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - חלק ב'

2003
05. תרבות, נופש וספורט
החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ