5.4.1.0 פעילויות במסגרת מתנ"ס שיכוני המזרח

2003
05. תרבות, נופש וספורט
מתנ"ס שיכוני המזרח