5.4.2.0 פעילויות במסגרת מתנ"ס נווה אליהו

2003
05. תרבות, נופש וספורט
מתנ"ס נווה אליהו