5.4.3.0 פעילויות במסגרת מכללת בית אברוצקי

2003
05. תרבות, נופש וספורט
בית אברוצקי