5.7.0.0 אתרי הנצחה

2003
05. תרבות, נופש וספורט
אתרי הנצחה