6.0.0.0 פרק 6 - מבוא וסקירת נתונים

2003
06. תחבורה ותקשורת
מבוא