6.0.1 לוח 6.1 כלי רכב מנועיים הרושמים בראשון לציון לפי סוג רכב