6.0.3 לוח 6.3 כלי רכב מנועיים ל-1000 תושבים לפי סוג רכב