6.0.3 לוח מס' 6.3 כלי רכב מנועיים ל-1,000 תושבים לפי סוג רכב