6.0.5 לוח 6.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות לפי שנת ייצור