6.0.5 לוח מס' 6.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות לפי שנת ייצור