6.0.7 לוח 6.7 מורשים לנהוג לכל 1000 תושבים לפי סוג רכב בערים הגולות