6.0.8 לוח 6.8 תאונות דרכים – שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים