6.0.8 לוח מס' 6.0.8 תאונות דרכים- שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים