6.0.8.1 תרשים מס' 6.8.1 מספר נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגע 1988-2008